Akcje

  • Subskrybuj nas

„Bezpieczny Tydzień”

Data: Marzec 10, 2020 Autor: admin Kategorie: Akcje, Aktualności, Wydarzenia 0

IMG_20200224_092902

„Bezpieczny Tydzień” w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Książu Wielkim od dnia 24 do 28.02.2020 r.

Wyjątkowy Tydzień w naszej szkole, bo pełen atrakcyjnych spotkań ze specjalistami oraz poparty różnymi profilaktycznymi działaniami. Wszystko po to, by promować szeroko rozumiane bezpieczeństwo, szacunek do siebie i innych, empatie, asertywność czy współdziałanie.

We wspomnianym „Bezpiecznym Tygodniu”:

Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji z Miechowa p. L. Kyzioł, spotkała się z uczniami poszczególnych klas w 3 grupach i stosownie do wieku przeprowadziła prelekcję:

  • w grupie I – klasy I – IV na temat: „Poprawnych i bezpiecznych zachowań, ze zwróceniem uwagi na rozsądek, odpowiedzialność za siebie i innych oraz bezpieczeństwo”,
  • w grupie II – klasy V – VIa i VIb „Odpowiedzialność karna nieletnich, rozważne korzystanie z mediów społecznościowych oraz poprawne relacje rówieśnicze i społeczne”,
  • w grupie III – klasy VII i VIII – „Środki odurzające i uzależniające – konsekwencje zażywania, posiadania bądź rozprowadzania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencje prawne z tymi działaniami związane”.

Najmłodsza grupa wiekowa otrzymała od p. Lidii odblaskowe gadżety w zamian za aktywny udział w prelekcji.

Pracownicy KRUSu z Miechowa (p. L. Gawęcka)  – stosownie do wieku w 3 grupach, przedstawili sytuacje bezpieczne i niebezpieczne w gospodarstwie rolnym. Przypomnieli o bezpiecznym zachowaniu się w różnych miejscach  na terenie gospodarstwa. Swoją wizytę wzbogacili filmikami obrazującymi wydarzenia z gospodarstwa,  a najmłodsi obdarowani zostali tematycznymi książeczkami.

Ponadto grupa uczniów z klasy  VII, VIII oraz VIa i VIb pod opieką p. L. Błaszkiewicz, K. Magiery  i M. Górnik, uczestniczyła w wycieczce integracyjnej do miechowskiego kina, gdzie obejrzeli film pt. „Chłopiec i wilk”, poruszający tematykę istoty bycia sobą, współpracy, dobrej organizacji, wiary oraz fundamentalnej roli zgranej rodziny.

Uczniowie z klasy I – III, spotkali się z p. pedagog Lucyną Błaszkiewicz, która przeprowadziła pogadankę na temat higieny osobistej, higieny życia i odżywiania. Prezentowała sposoby poprawnego dbania o swoją higienę osobistą oraz za pomocą prezentacji demonstrowała skutki zaniedbywania podstawowych nawyków higienicznych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w prowadzonym dialogu oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

W nawiązaniu do profilaktyki prozdrowotnej przedszkolaki oraz uczniowie klasy I – III, obejrzeli spektakl pt. „Przygody krasnala Pączka”.

Natomiast uczniowie starszych klasy V–VIII obejrzeli widowisko profilaktyczne pt. „Wymarzona cząstka nieba”, w którym aktorzy z Teatru „Kurtyna” w przystępny sposób, zaprezentowali zagrożenia na jakie narażony jest współczesny młody człowiek. Przedstawili drogi rozsądnego i lepszego życia oraz pozytywne wzorce postępowania.

Dodatkowo p. L. Błaszkiewicz (pedagog szkolny), zgodnie z zaleceniem SANEPIDu, przeczytała pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego z Warszawy, informującego o podstawowych środkach ochrony przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Podczas trwania „Bezpiecznego Tygodnia” p. pedagog zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „ Nie daj się wciągnąć”. Chętni uczniowie wzięli w nim udział, a najładniejsze prace stanowiły dekorację i można było je oglądać na szkolnej auli. Uczniowie, którzy zdobyli miejsca od I–III oraz wyróżnienia otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostali uczniowie którzy wykonali pracę na konkurs otrzymali pozytywny wpis do e-dziennika.

Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna jaką wykazali się uczniowie w mijającym tygodniu, również w praktyce będzie miała odzwierciedlenie i zarówno przedszkolaki jaki i uczniowie Szkoły Podstawowej wezmą sobie do serca wszelkie wskazówki i porady.

„Cieszmy się z małych rzeczy, bo…

Kiedy znajdziemy się na zakręcie,…

Ważne są tylko te chwile, których jeszcze nie znamy…”

Serdecznie dziękuję Lucyna Błaszkiewicz

Wyśli komentarz