Aktualności

  • Subskrybuj nas

„Bezpieczny Tydzień” – BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Data: Marzec 22, 2019 Autor: admin Kategorie: Aktualności, Programy, akcje, Wychowanie, Wydarzenia 0

IMG_20190315_100845

„Bezpieczny Tydzień” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

zorganizowano w dniach od 11.03.2019r. do 15.03.2019r.

             W tym wyjątkowym dla nas Tygodniu odbyło się wiele wydarzeń, które skłoniły nas do własnych przemyśleń i refleksji.
Porządek Tygodnia przedstawiał się następująco:

Poniedziałek 11.03.2019r.

         Koordynator Akcji „Bezpieczny Tydzień” p.Lucyna Błaszkiewicz na ogólnym apelu przedstawiła porządek całego Tygodnia oraz ogłosiła dwa konkursy wewnątrzszkolne: plastyczny dla klas I – IV i plastyczno – literacki dla klas V – VIII oraz konkurs plastyczny pozaszkolny, którego organizatorem jest KRUS.

Uczennice z klasy VIII sekcji charytatywnej Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna p. L. Błaszkiewicz podzieliły się z kolegami i koleżankami z klas od V do VIII refleksjami z odwiedzin w Ośrodku Rehabilitycyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Domu Dziecka oraz Domu Kombatanta w Miechowie. Opowiedziały z jakim nastawieniem pojechały do tych miejsc, a z jakim wróciły. Wzruszone i pokorne dostrzegły, co tak naprawdę jest największym majątkiem i skarbem człowieka: zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, ciepły rodzinny kąt, serdeczna ręka drugiego człowieka. Na podstawie swoich doświadczeń, udzielały cennych porad i wskazówek do dalszego postępowania. Uwrażliwiały na potrzeby innych oraz na bycie tolerancyjnym.

 

Wtorek 12.03.2019r.

       Dzieci z Przedszkola oraz uczniowie z klas od I do IV, spotkali się z p. J. Latos, właścicielką salonu dla psów w Miechowie i Krakowie „Pies na medal”. Podczas pogadanki dzieci zdobyły niezbędną i podstawową wiedzę na temat bezpiecznego kontaktu z psami, sposobach kontaktowania się z nimi, rozumienia ich zachowania oraz dbania o nie. Wspaniałą atrakcją był pokaz z udziałem dwóch piesków tresowanych.

 

 

                 Ponadto uczniowie z klas od VI do VIII spotkali się z lekarzem p. A. Gumulą – kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Książu Wielkim. Pan Gumula podzielił się z uczniami fachową wiedzą na temat wpływu wszelkich używek oraz leków na organizm młodego człowieka. Udzielił cennych wskazówek, jak przeżyć życie w zdrowiu, realizując przy tym swoje pasje, marzenia i osiągając zamierzone cele.

 

Środa 13.03.2019r.

        Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Miechowa, spotkali się z uczniami klas od I do IV oraz z przedszkolakami. Odbyła się prelekcja na temat „Bezpieczeństwa na wsi”. Uczniowie uświadomieni zostali jak ważny jest ład i porządek w gospodarstwie, w jaki sposób można bezpiecznie pomagać rodzicom, jakich miejsc i maszyn rolniczych unikać, w jaki sposób poruszać się w poszczególnych miejscach i jak ważne jest przestrzeganie znaków drogowych. Teoria podparta została ciekawymi filmikami obrazującymi różne sytuacje z gospodarstwa. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki w postaci komiksu i kolorowanki.

Czwartek 14.03.2019r.

         Na temat „Higieny osobistej” porozmawiała z uczniami klas I i II pielęgniarka szkolna. Przybliżyła uczniom, jak ważne są aspekty dotyczące dbania o swój wizerunek i zdrowie.
Natomiast przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Miechowa, przeprowadzili ćwiczenia z udzielania Pierwszej Pomocy oraz przypomnieli o bezpieczeństwie pożarowym uczniom z klas od III do VIII.

Piątek 15.03.2019r.

               Uczniowie z klasy I do III oraz dzieci z wszystkich grup przedszkolnych byli widzami przedstawienia teatralnego pt. „Wiosenne przebudzenie”. Ponadto p. L. Błaszkiewicz ogłosiła wyniki Konkursu Plastycznego, który był przeznaczony dla klas od I do IV pt. „Trzymaj formę…nie pal proszę!” oraz Konkursu Plastyczno-Literackiego, który odbył się w klasach V do VIII pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie – wybierz życie”. W ramach tego Konkursu uczniowie z klasy VI, VII i VIII zaprezentowali filmiki przez siebie nagrane z własnych scenariuszem. Wszyscy aktorzy profilaktycznych filmików zostali nagrodzeni. Uroczysty apel uświetniły piosenki w wykonaniu naszych szkolnych artystów.

Często powtarzamy: „Takie jest życie”, lecz pamiętajmy, że życie jest takie, jakie sami sobie zbudujemy.

Wyśli komentarz