Aktualności

  • Subskrybuj nas

EWAKUACJA – ĆWICZENIA

Data: Październik 10, 2013 Autor: admin Kategorie: Aktualności, Wydarzenia 0

ewakuacja 2013 029

W dniu 10 października 2013 r. o godz. 10.00 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim. W ewakuacji uczestniczyło 73 dzieci z przedszkola, 119 uczniów ze szkoły podstawowej, 19 nauczycieli i pracowników administracji. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili  budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.

Ćwiczenia ewakuacyjne nadzorowali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z Miechowa.

Po ewakuacji strażacy przeprowadzili pogadankę na temat zawodu strażaka, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo strażacy omówili zagadnienia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych w okresie zimowym, szczególną uwagę zwrócili na „TLENEK WĘGLA” i niebezpieczeństwa z nim związane.

Strażacy prawidłowo ocenili organizację i przebieg ewakuacji.

 

 

 

Wyśli komentarz