Ogłoszenia

  • Subskrybuj nas

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.131/2012. Nazwa zadania: Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim

Data: Grudzień 27, 2012 Autor: admin Kategorie: Ogłoszenia 0

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy  Zespole Szkolno –Przedszkolnym  32-210 Książu Wielkim . Reja 4

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrany wykonawca przedstawił ważną ofertę, która zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w SIWZ uzyskała najwyższą ocenę.

Kryterium – najniższa cena.

Nazwa i adres wykonawcy:

B.M.J s.c Wojciech Biedrzyński
32-210 Książ Wielki ul. Śniadeckiego 1

Wyśli komentarz