Aktualności

  • Subskrybuj nas

Semestralne zebranie z rodzicami

Data: Styczeń 31, 2014 Autor: admin Kategorie: Aktualności, Spotkania 0

P1050819

W dniu 29 stycznia w naszej szkole odbyło się semestralne zebranie Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów i przedszkolaków. Rozpoczynając spotkanie pani dyrektor Alicja Pagór powitała wszystkich przybyłych rodziców i nauczycieli. Następnie zapoznała rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej ( za I semestr roku szkolnego 2013/2014). W dalszej części spotkania wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Z rąk pani dyrektor dyplomy otrzymali także rodzice uczniów, którzy wykazali się stuprocentową frekwencją. Pani dyrektor złożyła gratulacje wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów swoich dzieci oraz życzyła dalszej pomyślności. Następnie głos zabrała pani Magdalena Szyniec –  pedagog szkolny. Przedstawiła zagadnienia związane z cyberprzemocą. Omówiła zagrożenia wynikające z niekontrolowanego korzystania przez dzieci z sieci Internet. W dalszej części zebrania wychowawcy klas i grup przedszkolnych spotkali się z rodzicami. Podczas zebrań klasowych wychowawcy omówili osiągnięcia uczniów i przedszkolaków. Wychowawcy klas IV – VI zapoznali rodziców z ocenami z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania na I semestr roku szkolnego 2013/2014, przedstawili sukcesy i niepowodzenia uczniów. Omówiono zasady organizacji wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych. Na zakończenie wychowawcy życzyli miłej, owocnej współpracy w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

 

Tagi:

Wyśli komentarz