Aktualności

  • Subskrybuj nas

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data: Grudzień 13, 2013 Autor: admin Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia 0

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: SP.131/2013.

Nazwa zadania:

Dostawa żywnościowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim na rok 2014

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1. Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma):

B.M.J s.c. Wojciech Biedrzyński

ul. Śniadeckiego 1

32-210 Książ Wielki

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2012-12-23.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1)Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.
Nazwa wykonawcy: B.M.J s.c Wojciech Biedrzyński
Adres wykonawcy: ul. Śniadeckiego 1, 32-210 Książ Wielki
Cena oferty netto: 108.723,19 zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że zawarcie umowy możliwe będzie  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wyśli komentarz