Ogłoszenia

  • Subskrybuj nas

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data: Grudzień 18, 2012 Autor: admin Kategorie: Ogłoszenia 0

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.131/2012. Nazwa zadania: Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma)

B.M.J s.c Wojciech Biedrzyński
32-210 Książ Wielki ul. Śniadeckiego 1, adres wykonawcy

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2012-12-27.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: B.M.J s.c Wojciech Biedrzyński
Adres wykonawcy: 32-210 Książ Wielki
Cena oferty brutto: 136.028,02 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie …5. dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyśli komentarz